Garantált minőség a hőszigetelésben: Austrotherm

Az építőanyaggyártók számára a minőség biztosítása és a minőség folyamatos ellenőrzése kulcsfontosságú szerepet tölt be. Az építőanyagok minősége közvetlen hatással van a belőle készülő szerkezetek minőségére, ugyanis minőségi anyagokból jobb fizikai és mechanikai tulajdonságok, valamint hosszabb élettartam érhető el. A jó minőségű anyagok használata hosszú távon költségmegtakarítást eredményez, ugyanis sokkal kisebb lesz az elhasználódás, a korai meghibásodás vagy a javítások miatt felmerülő többletköltség.

Minőségi építőanyagok beépítésével biztosíthatjuk, hogy a felhasználás során megbízható épületszerkezetek készüljenek. Ellenkező esetben veszélyeztethetjük az építmény szerkezeti állékonyságát, használati biztonságát, valamint nem tudjuk biztosítani az épületet használó személyek megfelelő életkörülményeit (hőérzet, akusztikai környezet), ami egészségkárosodáshoz, súlyos balesetekhez, vagy egyéb károkhoz vezethet.

A különféle műszaki specifikációk betartása elengedhetetlen, ugyanis a gyártási folyamat és a készülő termék folyamatos minőségi kontrollja biztosítja, hogy a piacra kerülő termék mindig megfeleljen az érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak. A folyamatos minőségbiztosítás elősegíti a minőségi termék gyártását, ezáltal segít fenntartani a gyártók hírnevét és a vevői elégedettséget. Megbízható termékek előállítása és a minőség folyamatos biztosítása növeli a vevők bizalmát és lojalitását, ami versenyelőnyt jelent a piacon.

Az Austrotherm Kft. mindhárom gyáregységében (Győr, Gyöngyös, Szekszárd) az MSZ EN ISO 9001 szabvány elvein alapuló minőségbiztosítási kézikönyv szerint működő, képzett munkaerő által vezérelt, magas színvonalú minőségellenőrző laboratórium található. Korszerű eszközparkjuk akkreditált hatóság által hitelesített, háromhavonta kalibrált mérőeszközökből áll. A három labor nem csupán egyedi méréseket végez, de a mérési eredményeket a havi rendszeres auditok során össze is hasonlítják, garantálva ezzel, hogy mindhárom telephelyen azonos minőségű, a teljesítménynyilatkozatban közölt anyagtulajdonságokat maradéktalanul teljesítő termék készüljön. Az időtálló minőség további biztosítéka a munkatársak rendszeres minőségügyi oktatása, valamint a gyártógépek folyamatos karbantartása és korszerűsítése.

A gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékekre vonatkozó műszaki előírásokat az MSZ EN 13163 szabvány tartalmazza. Eszerint a különféle EPS termékeknek mindösszesen 23 féle minősítő vizsgálaton kell átesniük. Ezen vizsgálatok közül 15 félét az Austrotherm Kft. saját laboratóriumaiban el tud végezni (lsd. 1. táblázat), a többivel (hosszú idejű vízfelvétel diffúzióval, alakváltozás meghatározása adott nyomáson és hőmérsékleten, nyomás hatására bekövetkező kúszás, páradiffúziós ellenállás, ciklikus terhelés alatti viselkedés, valamint az anyag viselkedésének meghatározása váltakozó fagyasztás-kiolvasztás hatására) külső, független szervezeteket bíznak meg.

A magas színvonalú minőségbiztosítás az alapanyag megválasztásánál kezdődik. Az Austrotherm kizárólag minősített, hexabromo-ciklodekán (HBCD) mentes, veszélyes anyagot nem tartalmazó alapanyaggal dolgozik, amelynek szemcsenagyságát és pentántartalmát egyaránt ellenőrzi.

A termék beépíthetősége szempontjából rendkívül fontos a mérettűrések ellenőrzése, ami táblás kiszerelésű EPS termékek esetén a hosszúság és szélesség, a vastagság, a derékszögűség, valamint a síkbeliség vizsgálatát jelenti. Fontos megjegyezni, hogy az Austrotherm Kft. a felhasználó érdekeit szem előtt tartva, a lehetséges méreteltérések miatti kivitelezési problémák elkerülése érdekében, a szabványban előírtakhoz képest szigorúbb mérettűrésekkel dolgozik. A szabványos időközönként elvégzett minősítő vizsgálatokon kívül fontos továbbá a gyártás közben szúrópróbaszerű ellenőrzés, ugyanis a komolyabb méretbéli pontatlanságok a gyártás leállítását is indokolhatják. A mérettűrések ellenőrzése minden egyes leállás és újraindítás után szükséges. Ugyancsak felhasználhatóság szempontjából fontos vizsgálat a méretállandóság (hosszúság, szélesség, vastagság változása), ami normál laboratóriumi körülmények (23±2°C, 50±5% relatív páratartalom) között, valamint adott hőmérsékletű és páratartalmú térben is vizsgálandó. Utóbbit az Austrotherm Kft. minőségellenőrző laboratóriumaiban 48 órás 70°C hőmérsékleten történő kondicionálás után vizsgálják.

Hőszigetelő termékek rendkívül fontos tulajdonsága a testsűrűség, ugyanis hatással van az anyag mechanikai és épületfizikai tulajdonságaira (pl. szigetelőképesség). Az Austrotherm Kft. üzemeiben nem csak a vágósorról lekerülő EPS tábláknak, hanem a még fel nem szeletelt blokkoknak is ellenőrizik a testsűrűséget (sőt, a blokkokra fel is iratozzák), ügyelve arra, hogy egyazon fajta termék esetében ne legyenek a blokkok között túlságosan nagy testsűrűségbéli különbségek. A túl nagy testsűrűség anyagpazarlást, a túl kicsi testsűrűség nem megfelelő terméktulajdonságokat, az ingadozó testsűrűség pedig minőségbéli instabilitást okozhat. Az időtálló minőség biztosítása érdekében ezek közül egyik sem engedhető meg.

Az összenyomódási viselkedés (tkp. a 10%-os összenyomódáshoz tartozó nyomófeszültség) vizsgálata ugyancsak kulcsfontosságú tulajdonság minden EPS termék esetén, akárcsak az MSZ EN 11925 szerinti gyúlékonyság vizsgálata (az EPS termékek az MSZ EN 13501-1 szabvány szerint E tűzveszélyességi osztályba tartoznak).

A minőségellenőrzés kiterjed továbbá a hosszú idejű vízfelvétel (vízbemerítéssel), a felületre merőleges húzószilárdság, a hajlítószilárdság és a nyírószilárdság vizsgálatára is azon termékek esetén, ahol ezek a tulajdonságok felhasználás szempontjából relevánsak. A speciális, préselt blokkokból készülő lépéshangszigetelő termékek esetében (pl. AT-L 2) a dinamikai merevség (vagyis a rezgés- és zajcsillapító képesség) és az összenyomhatóság vizsgálata is elvégzendő.

Hőszigetelő anyagok esetében azonban a legfontosabb tulajdonság a hővezetési tényező, hiszen ennek ismeretében derül ki leginkább, hogy az adott anyag mennyire hatékonyan képes ellátni elsődleges funkcióját. Annak érdekében, hogy a vevők megbizonyosodhassanak az Austrotherm Kft. által gyártott termékek minőségéről, 2015 óta a minden héten közzétesznek egy-egy szúrópróbaszerű ellenőrzés eredményét bemutató mérési jegyzőkönyvet minden telephelyről. A jegyzőkönyv a legnagyobb mennyiségben eladott AT-H80 jelű, homlokzati hőszigetelésre alkalmas termék hővezetési tényezőjének vizsgálati eredményét mutatja be. A 2023-as év statisztikáit alapul véve például a győri üzem valós mérési adatai szerint az AT-H80, az AT-N100 és a Grafit 80 termékek hővezetési tényezői rendre 0,03641 W/mK, 0,03497 W/mK és 0,02972 W/mK átlagérétket adtak. Ez 4,2, 5,5 és 4,1%-kal kisebb (azaz ennyivel jobb) eredményt mutat, mint amit a termékek teljesítménynyilatkozatában találunk (0,038 W/mK, 0,037 W/mK és 0,031 W/mK). Mindebből következik, hogy a vevők a várakozásukhoz képest ennyivel jobb minőséget kaptak, ennyivel több fűtési energiát takarítottak meg, vagyis ennyivel jobban megérte az Austrotherm termékeit választani.

 Azzal, hogy az Austrotherm Kft. mindhárom gyártóüzemében működő laboratóriumban az MSZ EN 13163 szabvány utasításainak megfelelő, vagy annál nagyobb gyakorisággal megtörténik a gyártott termékek minőségellenőrzése és azoknak a szabványban előírt, sőt, egyes esetekben annál szigorúbb feltételeknek is meg kell felelni, biztosítékot ad a termék felhasználóinak, hogy a vállalat gyártóegységeiből a teljesítménynyilatkozatban közölteknek hosszútávon is maradéktalanul eleget tevő, időtálló minőségű termék kerül a piacra.

1. táblázat Az Austrotherm Kft. saját laboratóriumaiban elvégezhető szabványos minősítő vizsgálatok

Szabvány jelzet

Szabvány megnevezése

MSZ EN 822

Hőszigetelő termékek épületekhez. A hosszúság és a szélesség meghatározása

MSZ EN 823

Hőszigetelő termékek épületekhez. A vastagság meghatározása

MSZ EN 824

Hőszigetelő termékek épületekhez. A derékszögűség meghatározása

MSZ EN 825

Hőszigetelő termékek épületekhez. A síkbeliség meghatározása

MSZ EN 826

Hőszigetelő termékek épületekhez. Az összenyomódási viselkedés meghatározása

MSZ EN 1602

Hőszigetelő termékek épületekhez. A testsűrűség meghatározása

MSZ EN 1603

Hőszigetelő termékek épületekhez. A méretállandóság meghatározása állandó, normál laboratóriumi körülmények között (23°C/50% relatív légnedvesség)

MSZ EN 1604

Hőszigetelő termékek épületekhez. A méretállandóság meghatározása adott hőmérsékletű és páratartalmú térben

MSZ EN 1607

Hőszigetelő termékek épületekhez. A húzószilárdság meghatározása a sík felületre merőlegesen

MSZ EN 12089

Hőszigetelő termékek épületekhez. A hajlítási viselkedés meghatározása

MSZ EN 12090

Hőszigetelő termékek épületekhez. A nyírási viselkedés meghatározása

MSZ EN 12667

Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős eljárással. Nagy és közepes hővezetési ellenállású termékek

MSZ EN 29052-1

Akusztika. A dinamikai merevség meghatározása. 1. rész: Lakóépületek födémszerkezeteiben úsztatórétegként alkalmazott anyagok

MSZ EN ISO 11925-2

Tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. rész: Vizsgálat "egyetlen láng" gyújtóforrással

MSZ EN ISO 16535

Hőszigetelő termékek építőipari felhasználásra. A vízfelvétel meghatározása hosszú ideig tartó bemerítéssel