Média Építészeti Díja 2017

2017. november 18-án, került sor a 13. Média Építészeti Díja nyilvános zsűrizésére és gálaestjére Budapesten. Az Austrotherm a rendezvény kiemelt támogatójaként két díjat is átadott, a MÉD Energiahatékonysági Különdíját valamint a Kovács Zoltán Emlékdíjat. Az eseményen ismert médiaszereplőkből álló zsűri a helyszínen elemezte és díjazta a döntőbe került épületeket és terveket. A zsűriben többek kött a Forbes, Heti Válasz, HírTV, Index és a HVG képviselői foglaltak helyet. 

 

A Kovács Zoltán Emlékdíjat 2017-ben az Austrotherm zsűri döntése alapján Kruchina Sándor, vezető szaktanácsadó adta át Ringhofer Jánosnak, a Ringi Kft. képviselőjének, a Porpáczy Aladár Szakképző Iskola tetőszigeteléséért.

A fertődi iskola tető szigetelése a norvég Protan AS vákuumos tetőszigetelési rendszerével készült. Ez olyan esetekben ideális megoldás, amikor a födém statikailag nem alkalmas sem a leterheléses, sem a mechanikus rögzítés kialakítására és a légtömörség előállítható. Jelen esetben a vasbeton födémpalló miatt, valamint az extrém vastag hőszigetelés miatt került előtérbe ez a megoldás. 

A hőszigetelés kiválasztásának kritériumai között szerepelt az alacsony térfogatsúly, valamint a könnyű lejtéskialakítás és kivitelezés, így került kiválasztásra az Austrotherm ATN 100 expandált polisztirol hőszigetelés. Az alátétlemez 24 cm vastagságban került beépítésre, a lejtés pedig Austrotherm ATN 100 LK 2 cm-ről 2%-kal készült. A polisztirol hőszigetelés és a lágy PVC vízszigetelés közé egy 150 g/m2 felülettömegű geotextília elválasztó réteg került beépítésre a lágyítóvándorlás megakadályozására. Az épületszerkezet kétszintes, az alsó tantermi rész és a felső tornacsarnok is ugyanezzel a rétegrenddel készült.

Az attikák oldalán és a falcsatlakozásokon kiegészítő hőszigetelés készült 8 cm vastagságban, szintén Austrotherm anyagból. Az attikák tetején stafliváz készült 5 cm Austrotherm kitöltéssel és OSB alátétszerkezettel, erre került a kétvízorros bádogfedés.

 

 

      

 

  

 

A MÉD Energiahatékonysági díjat egy városrendezési és építészeti ötletpályázat alkotócsoport tagjainak adta át az Austrotherm: „Fenntartható továbbépítés” - Pakson

Tervezők: Péterffy Miklós, Deli Brigitta, Dőry Bálint, Müller Dóra, Szabó Dániel


A Pollack Mihály úttól északra eső, a meglévő városszövetbe beékelődő terület együttes kezelése és fejlesztése egy nagyszabású városépítési projektet eredményez, mely számtalan lehetőséget hordoz magában a város jövőjét tekintve. Elsődleges fontosságú, hogy egy ilyen léptékű beruházás a 21. századi igények és megoldások mentén jöjjön létre, így biztosítva hosszú távú fenntartható működését és Paks fejlődését. Az innovatív városépítészeti elveket felhasználó, de a meglévő kontextuson alapuló és abba integrált városrész megvalósulásával a Paks II. beruházáshoz csatlakozóan olyan lakhatási mintaprojekt jöhet létre, mely nemzetközi mércével is előremutatónak tekinthető.

A projekt célja a fenntarthatóság elveinek minden területen való alkalmazásával egy, a meglévő településstruktúrát természetes racionalitással továbbépítő városrész kialakítása, mely egyesítve a környezeti, energetikai, gazdasági és szociális nézőpontokat egy élhető, egészséges és intelligens lakókörnyezetet teremt a létrejövő új lakóközösségnek.

Ennek érdekében kiemelt figyelmet kapott a városi fenntarthatóság és a ‘smart city’ szemlélet érvényesítése és integrálása a kialakuló új térbeli, funkcionális és működési struktúrába, mely által egy energiatudatos, hatékonyan működő és okos, magas környezeti- és életminőséget biztosító városrész jöhet létre. A terv egy helyspecifikus eszközrendszert határoz meg, mely a tervezési területen alkalmazható okos és fenntartható megoldásokat mutatja be a környezetalakítás, vízgazdálkodás, energetika, gazdaság, szociális fenntarthatóság és közlekedés témaköreihez kötődően. 

A tervezési diszpozíció értelmében a terv célja a városba integrált és a meglévő kontextusba illeszkedő lakónegyed kialakítása, ami azonban önálló identitást, karaktert és minőséget teremt. Célja a város továbbépítése, a funkcionális és térkapcsolati hiányok pótlása és létrehozása, de mindezt úgy, hogy nem kerül alárendelt viszonyba a meglévő várostesttel, hanem önálló entitásként viselkedik. A terv mindezen kettőség ellenére harmóniát teremt, szervesen illeszkedik a meglévő térkapcsolati rendszerbe és beépítési struktúrába. Önállósága ellenére összeköt és kiegészít.