Tényleg nulla

December 15-én az Európai Bizottság a "Fit for 55" csomag utolsó részeként közzétette az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv (EPBD) felülvizsgálatára irányuló javaslatát. Ha ambiciózusan végrehajtják, az új és felülvizsgált elemek lehetővé teszik, hogy a felújítási hullám stratégiából valósággá váljon.

A felülvizsgált irányelv központi eleme az energiahatékony épületekre vonatkozó új szabványok bevezetése. Ezzel az EPBD a "Fit for 55" csomag központi elemévé válhat, ha erős technikai segítségnyújtási és finanszírozási komponenssel párosul. A javaslat szerint legkésőbb 2030-ig (vagy az épület rendeltetésétől függően 2033-ig) az EU összes épülete a mainál jobb energetikai teljesítménnyel kell, hogy rendelkezzen.

Az Európai Bizottság az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények bevezetése Európa 15%-ának legrosszabbul teljesítő épületeit célozza, amelyek az EU energiateljesítmény-skáláján "G" minősítést kapnának, függetlenül attól, hogy lakóépületekről van-e szó vagy sem.

2027. január 1-jéig minden kereskedelmi vagy középületnek legalább az "F", majd 2030. január 1-jéig az "E" energiahatékonysági osztályba kell kerülnie az EU energiahatékonysági skáláján. A lakóépületeknek - családi házaknak vagy lakásoknak - több időt adnának, és 2030. január 1-jéig az "F", 2033. január 1-jéig pedig az "E" osztályba kell kerülniük. Az energiahatékony épületekre vonatkozó új szabványokat - az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeket egy új, a 9. cikk vezeti be. A javaslat 3. cikke a nemzeti épületfelújítási cselekvési terveket tartalmazza, ezek tulajdonképpen a felülvizsgált hosszú távú felújítási stratégiák. A tagállamoknak 2030-ra, 2040-re és 2050-re vonatkozó mérföldköveket tartalmazó ütemterveket kell készíteniük az épületfelújítási intézkedésekre vonatkozóan.

A javaslatban meghatározták a mélyfelújítás fogalmát is, és bevezették az ún. nulla kibocsátású épület fogalmát, amely a közel nulla energetikai követelményszintet váltja majd 2030-tól (középületeknél 2027-től).

 

Forrás: MEHI