Szabványok és rendeletek

Az EPS termékek szabályozása

CE Az Európai Unióban régóta dolgoznak a szabványok egységesítésén. Ma már minden, számottevő forgalmat felmutató hőszigetelő anyagra egységes szerkezetű, de természetesen az anyag tulajdonságait figyelembe vevő szabályozás van érvényben. Külön szabvány készült az expandált és extrudált polisztirolra, a kőzet- és üveggyapotra, fagyapotra, és más, hazánkban csak ritkán alkalmazott termékekre is. 2003. március 1-től az EU-ban csak az úe szerint gyártott hőszigetelő termékeket lehet forgalomba hozni.

Az expandált polisztirolhabokra vonatkozó, MSZ EN 13163 szabványt (Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírás) 2002-ben egyidejűleg vezették be az Európai Unióban és Magyarországon. Ennek átvétele nemcsak a jogharmonizáció miatt volt szükséges, hanem azért is, mert az új, szigorúbb, de áttekinthetőbb előírások bevezetése előnyös a hőszigetelések alkalmazóinak is. A termékszabvány és a megfelelőségről rendelkező, MSZ EN 13172 mellett a termékek alkalmazását is szabvány (MSZ 7573Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Alkalmazási előírások) határozza meg. A polisztirolhab hőszigetelések alkalmazásáról eddig nem volt hazai előírás, ennek kidolgozása viszont halaszthatatlan lett a termékszabvány változása miatt. Így ezentúl egyértelművé válik az is, hogy az új anyagszabvány előírásai szerint gyártott termékeket mely épületszerkezetekbe lehet beépíteni.

Az alkalmazási szabvány magyar szabvány. Az Európai Unióban a termékek alkalmazásait az egyes országok különböző hagyományai és a klimatikus viszonyok változatossága miatt nem szándékoznak egységesíteni, ezért ez megmarad a nemzeti keretek között. A három új szabvány viszont egyszerre lép életbe, így az átállás a legkevesebb zökkenővel jár majd.

Az expandált polisztirolhabokra vonatkozó előírás a termék tulajdonságaira helyezi a hangsúlyt. Ez érthető, hiszen ezek szabják meg, hogy milyen épületszerkezetbe építhető be a hőszigetelő anyag. A szabvány definiálja az anyagtulajdonságokat, és követelményértékek megadásával hozza létre az egyes anyagtulajdonságok osztályait, illetve fokozatait. Lehetővé vált tehát, hogy a szabványnak megfelelően gyártott termékek az alkalmazás során megkövetelt tulajdonságokkal rendelkezzenek, illetve, hogy ezeket a tulajdonságokat egyértelműen rögzítsék.

Az MSZ EN 13163 a 10%-os összenyomódáshoz tartozó nyomószilárdság segítségével képez termékcsoportokat. Ez az egyes anyagok elnevezésében is megjelenik, így például az AT-N és AT-H jelek utáni szám a nyomószilárdsági csoportot mutatja. A gyártónak még számos anyagtulajdonságról (pl. hővezetési tényező, mérettűrések, bemerítéses vízfelvétel, páradiffúziós vízfelvétel, dinamikai merevség, stb.) kell adatokat adnia, és termékét besorolni az egyes, a szabvány szerinti kategóriákba.

Bár az MSZ EN 13163 termékszabvány számos nyomószilárdsági csoportot hozott létre, az MSZ 7573 számú alkalmazási szabvány előírásait hatféle csoportba tartozó termékkel ki lehet elégíteni.

Szabvány rögzíti a továbbiakban az EXPERT FIX és az EXPERTDRÉN, a pogácsás lemez, valamint a fokozott hőszigetelő-képességű homlokzati anyag, a GRAFIT REFLEX® termékek tulajdonságait is. Ezeknél a termékeknél a továbbiakban is a fantázianevet használjuk.

Alkalmazási területek

Ezt az új, MSZ 7573 számú alkalmazási szabvány rögzíti. A leggyakrabban előforduló épületszerkezetekbe javasolt hőszigeteléseket az alábbi táblázat mutatja:

Tető hőszigetelése

 
Alkalmazási terület       
 
 
Termék
 
 
Teherhordó szerkezet felett, a tetőfedéssel
védetten 
 
 
 
 
AT-N150
 
 
Alacsony hajlású magastetőkben, csapadékvíz
szigetelés felett,vízmegtartó rétegként is
 
 
 
 
OÁZIS
 
 
Szarufák között, belső burkolattal védetten
 
 
 
 
 
 
AT-N70
 
 
Teherhordó szerkezet alatt, belső burkolattal
védetten