Az EPS termékek szabályozása

CE Az Európai Unióban régóta dolgoznak a szabványok egységesítésén. Ma már minden, számottevő forgalmat felmutató hőszigetelő anyagra egységes szerkezetű, de természetesen az anyag tulajdonságait figyelembe vevő szabályozás van érvényben. Külön szabvány készült az expandált és extrudált polisztirolra, a kőzet- és üveggyapotra, fagyapotra, és más, hazánkban csak ritkán alkalmazott termékekre is. 2003. március 1-től az EU-ban csak az úe szerint gyártott hőszigetelő termékeket lehet forgalomba hozni.

Az expandált polisztirolhabokra vonatkozó, MSZ EN 13163 szabványt (Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírás) 2002-ben egyidejűleg vezették be az Európai Unióban és Magyarországon. Ennek átvétele nemcsak a jogharmonizáció miatt volt szükséges, hanem azért is, mert az új, szigorúbb, de áttekinthetőbb előírások bevezetése előnyös a hőszigetelések alkalmazóinak is. A termékszabvány és a megfelelőségről rendelkező, MSZ EN 13172 mellett a termékek alkalmazását is szabvány (MSZ 7573Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Alkalmazási előírások) határozza meg. A polisztirolhab hőszigetelések alkalmazásáról eddig nem volt hazai előírás, ennek kidolgozása viszont halaszthatatlan lett a termékszabvány változása miatt. Így ezentúl egyértelművé válik az is, hogy az új anyagszabvány előírásai szerint gyártott termékeket mely épületszerkezetekbe lehet beépíteni.

Az alkalmazási szabvány magyar szabvány. Az Európai Unióban a termékek alkalmazásait az egyes országok különböző hagyományai és a klimatikus viszonyok változatossága miatt nem szándékoznak egységesíteni, ezért ez megmarad a nemzeti keretek között. A három új szabvány viszont egyszerre lép életbe, így az átállás a legkevesebb zökkenővel jár majd.

Az expandált polisztirolhabokra vonatkozó előírás a termék tulajdonságaira helyezi a hangsúlyt. Ez érthető, hiszen ezek szabják meg, hogy milyen épületszerkezetbe építhető be a hőszigetelő anyag. A szabvány definiálja az anyagtulajdonságokat, és követelményértékek megadásával hozza létre az egyes anyagtulajdonságok osztályait, illetve fokozatait. Lehetővé vált tehát, hogy a szabványnak megfelelően gyártott termékek az alkalmazás során megkövetelt tulajdonságokkal rendelkezzenek, illetve, hogy ezeket a tulajdonságokat egyértelműen rögzítsék.

Az MSZ EN 13163 a 10%-os összenyomódáshoz tartozó nyomószilárdság segítségével képez termékcsoportokat. Ez az egyes anyagok elnevezésében is megjelenik, így például az AT-N és AT-H jelek utáni szám a nyomószilárdsági csoportot mutatja. A gyártónak még számos anyagtulajdonságról (pl. hővezetési tényező, mérettűrések, bemerítéses vízfelvétel, páradiffúziós vízfelvétel, dinamikai merevség, stb.) kell adatokat adnia, és termékét besorolni az egyes, a szabvány szerinti kategóriákba.

Bár az MSZ EN 13163 termékszabvány számos nyomószilárdsági csoportot hozott létre, az MSZ 7573 számú alkalmazási szabvány előírásait hatféle csoportba tartozó termékkel ki lehet elégíteni.

Szabvány rögzíti a továbbiakban az EXPERT és az EXPERTDRÉN, a pogácsás lemez, valamint a fokozott hőszigetelő-képességű homlokzati anyag, a GRAFIT® termékek tulajdonságait is. Ezeknél a termékeknél a továbbiakban is a fantázianevet használjuk.

Alkalmazási területek

Ezt az új, MSZ 7573 számú alkalmazási szabvány rögzíti. A leggyakrabban előforduló épületszerkezetekbe javasolt hőszigeteléseket az alábbi táblázat mutatja:

Tető hőszigetelése

Alkalmazási terület

Termék

Teherhordó szerkezet felett, a tetőfedéssel védetten

 

37

AT-N150

Alacsony hajlású magastetőkben, csapadékvíz szigetelés felett, vízmegtartó rétegként isc

47

OÁZIS

Szarufák között, belső burkolattal védetten

 

38

AT-N70

Teherhordó szerkezet alatt, belső burkolattal védetten

 

39

AT-N70

Kéthéjú hidegtetőben, átszellőztetett légtérrel

 

40

AT-N70

Egyenes rétegrendű, egyhéjú nem járható melegtetőben, extenzív zöldtetőben.

41

AT-N100

Egyenes rétegrendű, egyhéjú járható melegtetőben, extenzív és intenzív zöldtetőben

42

AT-N150

Egyenes rétegrendű, egyhéjú parkolótetőben, intenzív zöldtetőben.

43

AT-N200

Fordított rétegrendű, vagy „kettős" hőszigetelésű zöldtetőkben, csapadékvíz szigetelés felett, vízmegtartó rétegként isc

46

OÁZIS

Fal hőszigetelése

Alkalmazási terület

Termék

Elemes homlokzatburkolat mögött, átszellőztetett légréssel

 

AT-N70

AT-N70

Homlokzati bevonatrendszerben

 

AT-H80 b GRAFIT a

AT-H80 b

GRAFIT a

Homlokzati bevonatrendszerben, lábazati felületen

 

EXPERT

EXPERT

Bennmaradó zsaluzatként, koszorúban, áthidalóban, pilléreken, vakolat alatt

AT-N70

AT-N70

Kétrétegű falazatban, átszellőztetett légréssel

 

AT-N70

AT-N70

Kétrétegű falazatban, átszellőztetett légrés nélkül

 

AT-N70

AT-N70

Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel védetten, normál terhelhetőséggel

AT-N100

AT-N100

Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel nem védetten

EXPERT, EXPERT DRÉN

EXPERT, EXPERT DRÉN

Könnyűszerkezetes külső falban

 

AT-N30

AT-N30

Előregyártott homlokzati szendvicspanelban

 

AT-N70

AT-N70

Padló, födém hőszigetelése

Alkalmazási terület

Termék

Lefele hűlő födém alsó síkján, homlokzati bevonatrendszerben

AT-H80 a GRAFIT a

AT-H80 a

GRAFIT a

Lefele hűlő födém alsó síkján, belső térben, burkolat nélkül, bennmaradó zsaluzataként is

AT-N70

AT-N70

Lefele hűlő födém alsó síkján, burkolattal védetten

AT-N30

AT-N30

Felfele hűlő födémen, belső térben, párnafák között, burkolattal védetten

AT-N30

AT-N30

Felfelé hűlő födémen, belső térben, nagytáblás burkolat alatt

AT-N100

AT-N100

Felfele hűlő födémen, belső térben, esztrich aljzatbeton alatt, normál terhelhetőséggel

AT-N100

AT-N100

Talajon fekvő padlóban, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten, igen nagy terhelhetőséggel

EXPERT

EXPERT

Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födémen, esztrich, aljzatbeton alatt, normál terhelhetőséggel.

AT-N100 Pogácsás lemez

AT-N100

Pogácsás lemez

Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födémen, vasbeton aljzat alatt, nagy terhelhetőséggel

AT-N150 Pogácsás lemez

AT-N150

Pogácsás lemez

Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födémen, vasbeton aljzat alatt, igen nagy terhelhetőséggel

AT-N200

AT-N200

Lépéshang-szigetelés

Alkalmazási terület

Termék

Esztrich, aljzatbeton, nagytáblás burkolat alatt, akusztikai követelményekkel

AT-L2

AT-L2

Esztrich, aljzatbeton alatt, akusztikai követelményekkel, fokozott terhelhetőséggel

AT-L4

AT-L4

Esztrich, aljzatbeton alatt, akusztikai követelményekkel, nagy terhelhetőséggel

AT-L4

AT-L4

a A fokozott méretállandóság miatt pihentetett termék

b Páratechnikai ellenőrzéssel

c Az ÉME A-108/2001 szerint

Termékminőség

A gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek gyártása és minőségellenőrzése az MSZ EN 13163 szerint történik. A megfelelőség értékelését az MSZ EN 13172 szabályozza. A termékek minőségét az AUSTROTHERM Kft. mindkét gyártóhelyén a legkorszerűbb eszközökkel széleskörűen ellenőrzi.