Energiaválság: még nehezebb helyzetben a kistelepülések

Közel az idei fűtési szezon vége, amely az energiaválság miatt sokakat nehéz helyzetbe sodort. Ez az önkormányzati szektorra kiemelten igaz, elég csak a híradásokba bekerült azon településekre gondolni, amelyeknek a korábbi energiaárak sokszorosát kellett kigazdálkodniuk. A rezsicsökkentés részleges eltörlésével a lakosság is új kihívásokkal szembesült, sokan válaszul újra a szilárd tüzelőanyagok felé fordultak. Annak érdekében, hogy áttekintést kapjunk arról, hogy az energiaválság hatásainak leginkább kitett kistelepülési önkormányzatok hogyan élték meg az idei telet, milyen energiahatékonysági jellemzőkkel és tervekkel bírnak, valamint mit gondolnak/tapasztalnak a lakosság körében az energiaszegénységről, a szilárd tüzelés változásáról és ezzel összefüggésben a légszennyezettségről, kérdőíves felmérést végzett a WWF az 5000 fő alatti településeken. A legfontosabb eredményeket egy blogcikkben mutatták be, de külön kiadványt is készítettek egy részletesebb elemzéssel, többszintű szakpolitikai javaslatokkal.

Módszertan, kitöltők

A kérdőív online formában lett kiküldve az ország összes, 2872 darab 5000 fő alatti lakónépességgel rendelkező település polgármesterének és jegyzőjének 2023 február közepén, a március eleji kitöltési határidőig 589 település válaszolt, így több mint minden ötödik önkormányzat visszaküldte a kérdőívet.

A kérdőív az alábbi témákra tért ki:

  • Települési energiagazdálkodás: az energiaválság hatására hozott intézkedések, energiafelhasználás nyomon követése, energiastratégiák megléte
  • Középületek energetikai állapota és jövőbeli fejlesztési tervek
  • Energiaszegénység mértéke, szakpolitikai igények, szociális tüzelőanyag, önkormányzati beavatkozások
  • Tűzifa- és szénfelhasználás növekedésének mértéke, légszennyezés súlyossága, önkormányzati beavatkozások
  • Lakossági szemléletformálást célzó önkormányzati akciók

A kérdőív részletes kiértékelése megtekinthető a WWF honlapján ​​​​​.

Támogatók

A magas arányú kitöltést nagyban segítette három vállalat. Különböző nyereményeket ajánlottak fel három olyan településnek, amelyek a kérdőívre adott válaszaik alapján lehetőségeikhez képest aktívan próbálnak tenni helyi szinten a fenntarthatóbb energiagazdálkodásért. A nyeremények:

  • szigetelőanyag 2,5 millió Ft értékben az Austrotherm Kft.;
  • Gree hőszivattyú 2 millió Ft értékben a Cool4u Systems Kft.;
  • illetve három középület energiahatékonysági intézkedési tervének felülvizsgálata a Wattmanager Kft. jóvoltából.