Felhasználási feltételek és adatvédelem

Az austrotherm.hu weboldalt az Austrotherm Kft. (a továbbiakban üzemeltető) működteti. Az austrotherm.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. Az austrotherm.hu weboldal használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg oldalainkat!


Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat a weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

Az austrotherm.hu weboldal mindig pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

Az austrotherm.hu nem garantálja a weboldalon megtalálható funkciók zavartalan és hibamentes működését.

1. Felhasználási feltételek

A szolgáltatást az Austrotherm Kft. nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) a weboldal látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá; (b) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint egyéb személyes adatokat; (c) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott.

2. Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja mások zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon személyiségi és egyéb jogainak megsértésére.

3. Jogosulatlan, nem megengedett felhasználói tevékenységek

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat: (a) az austrotherm.hu weboldal bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése; (b) az austrotherm.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking); (c) felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve az e-mail címeket); (d) az austrotherm.hu -ról megszerzett anyagok publikálása; és (e) olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a baumit.hu támogatja vagy hagyta jóvá.

4. Kapcsolódó honlapok

Az üzemeltető weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz az üzemeltető weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

5. Adatvédelem

Az üzemeltető tiszteletben tartja weblapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Az üzemeltető csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg például kapcsolatfelvételkor, hírlevélre történő feliratkozáskor, vagy szakmai tanácsadás kérésekor. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info-törvény) előírásainak megfelelően és nem adjuk át harmadik félnek, sem kereskedelmi, sem nem kereskedelmi célra.

A felhasználó személyes adatainak kezelése a kapcsolatfelvétel/regisztráció törlésével szűnik meg. A felhasználó a kapcsolatfelvételének/regisztrációjának törlését a következő elérhetőségeken kérheti: 
austrothermsymbolaustrothermpunkthu vagy Austrotherm Kft, 9028 Győr Fehérvári u. 75. postai címre küldött levélben.


6. A honlapon végzett webanalitika és cookie-k

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az austrotherm.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Adwords és Google Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek, annak érdekében, hogy az oldalak személyre szabottak legyenek. A cookie-k a megnyitott webhelyek által létrehozott fájlok, amelyek információkat tárolnak, például a preferált nyelvet vagy a profiladatokat. 

Az austrotherm.hu weboldalra látogatók engedélyezik a Austrotherm Kft. részére a Google Analytics, Google Adwords és Google Remarketing programok használatát, és egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybevételéhez a Austrotherm Kft. részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Adwords és Google Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az Info-törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek. 

7. Hírlevél

A felhasználó adatai rögzítésével, vagy a hírlevélre feliratkozás funkció alkalmazásával az Austrotherm hírlevelére feliratkozik, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott e-mail címre az Austrotherm Kft. havi rendszerességgel reklám, termék- és egyéb információkat tartalmazó ajánlatot küldjön. 

Az austrotherm.hu honlapján történő minden és bármely adatrögzítéssel a megadott e-mail címre hírlevél küldése történhet, a hírlevél küldéséhez a felhasználó az adatrögzítéssel hozzájárulását adja. A hírlevélre a felhasználók külön is feliratkozhatnak. A hírlevélről, a hírlevélben megjelenő linken keresztül lehet leiratkozni.

8. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.